Hem

Björnfrossa ultramaraton framflyttat till 10 oktober.

Likt övriga arrangörer av lopp så har vi inför Björnfrossa följt utvecklingen av statens allt strängare rekommendationer för arrangemang noggrant under våren. Senaste veckans utveckling har därför tyvärr lett till att vi har beslutat att skjuta på arrangemanget till hösten. Loppet planeras nu istället till den 10 oktober.

Alla deltagare som till följd av detta beslut inte kommer kunna deltaga på loppet kommer få chansen att avboka sin plats och få anmälningsavgiften återbetalad. Önskar man avanmäla sig så gör man det genom att mejla till anmalan@bjornfrossa.se. Vi vill ha din avanmälan senast på påskdagen 12 april. Efter det kommer vi att öppna anmälan igen och sälja de platser som blivit lediga.

Om det finns något positivt i situationen så kan det vara att vi i och med framflyttningen av loppet anpassar oss efter tidigare års feedback från deltagare. Temperaturen bör vara mer löpvänlig och myggen har troligen gått i ide. Utöver det så har de lokala jaktlagen troligen fyllt sin kvot av björn, så risken för konfrontation är därmed minimerad.

Björnfrossa arrangörsförening, 3 april 2020